Kas jagada organisatsioonide nimesid, kellega koostööd teen või mitte jagada?

Minu põhimõte on olnud, et kui klient ise ei jaga, siis ma ei jaga oma klientide nimesid, kellega koostööd teen. On üksikud eriolukorrad, kus on hangete jaoks vaja loetleda “tehtud tööd”, kuid enamasti jätan organisatsioonid nimetamata, kus koolitan, arenguprogrammi läbi viin, milles olen juhtimiskonsultant. Seda just avalikes kanalites nagu sotsiaalmeedia, oma koduleht vms.

On elementaarne, et seda ma ei tee 1-1 tööde puhul (mentorlus ja teraapia). See oleks igasuguste eetikareeglite rikkumine. Kuid pean silmas just organisatsioonide nimesid kui tegelen organisatsioonis gruppidega.

Enamik koolitajaid jagab klientide nimesid ja organisatsioonide logosid oma kodulehel. Minu jaoks on see veider, aga pean ütlema, et mu arvamus hakkab muutuma tasapisi. Sest võib-olla mõtlen üle ning minu terapeudi-eetika, mis on totaalne konfidentsiaalsus, on antud olukorras üleliigne?

Kuna värskendan oma kodulehte peagi ja teised kõik seda logode jagamist teevad, siis tahaks nüüd natuke teie seisukohti siin kuulda. Ole siis koolitaja rollis või tellija rollis. Mis sina arvad selles, et koolitaja jagab oma kodulehel logosid, sotsialmeedias fotosid tehtud koolitusest ja organisatsioonist, kus arengupartneriks käib?

Allpool on pilt ühest eelmise nädala koolitusest. Kes tunneb ruumi ära, see teab, mis organisatsiooniga tegu, aga meelega üritasin vältida logoga pildi tegemist ning samuti ei sättinud koolitatavaid pildile istuma või lehvitama. Aga kas siiski peaks presenteerima organisatsioonide nimesid, kellega koostööd teen ja grupiga koos omal algatusel pilti tegema? Arva kaasa nii tellija kui koolitajana!