earth, space, stars-4496172.jpg

Juht on ruumi hoidja

Juhtimine on ruumi loomine, kus inimesed saavad kasvada. Kusjuures growth on areng, mitte kasv äri mõttes. Ruumi all ei pea ma silmas vaid füüsilist ruumi, mis on kahtlemata tähtis, aga eelkõige vaimset ruumi. Vahet ei ole, kas inimese peamine töövahend on tema keha (nt töö kätega) või tema aju (nt kontoritöö).

Nii nagu laps ei saa areneda kui tal puudub turvaline ruum, siis sama kehtib täiskasvanu puhul. Sarnaselt lapsele kasvab (!) inimene, aga kas ta ka areneb, on teine küsimus.

Mõni kuu tagasi pidasin ülikoolis loengut (ikka juhtimisest). Läksin loenguruumi varem kohale ning panin mängima muusika. Üks esimesi kommentaare, mis üliõpilastelt sain, puudutas nende lootust, et ehk on iga loengu alguses funky jazz.

Paar päeva hiljem sain ringiga ühise tuttava kaudu tagasiside, kus tal oli tulnud ühe tudengiga jutuks loeng, mille järel ta olevat hõljunud koju vaimustuses juhtimise olemusest. Loeng kestis 3 tundi ning üliõpilane vaimustus neist teemadest tänu sellele, et 2 minutit enne loengu algust tundis ta end oodatuna.

Vaimse ruumi loomise alla käib ka juhi enda autentsus olla tema ise. Ehk luua turvaline keskkond rääkimaks kõigest, mis elus oluline ja millest unistan, mida kardan. Mitte pelgalt tööalaselt, vaid laiemalt – see loob usaldust, et sind usaldataks.

Ruumi hoidmine koosneb ruumi loomisest, hoidmisest ja kasvatamisest. Milline on see vaimne ruum, mis su meeskonnas on? Kindlasti oled märganud, et mõnes seltskonnas (vaimses ruumis) hakkad käituma teisiti, avama end teisiti, tundma end teisiti. Hoolimata sellest, et sa ei oska ehk kirjeldada, et milline on see vaimne ruum, mis on sul tööl ühes või teises koosluses (oma meeskond, organisatsioon laiemalt, lauanaaber), siis adud, et see on pisut teistsugune kui mõni teine vaimne ruum.

Kui midagi häirib või tekib kangus, ebameeldivus, siis mõtle, mida peaks muutma, et sobivat vaimset keskkonda luua? Mida saad just sina teha selleks? Asi ei ole selles, et kuidas teised peaksid teistmoodi käituma, vaid sinu tunne näitas kätte Sinu vajaduse. Sina ise saad nüüd olla see, kes oma vajaduse eest seisab. Kui see tunne oli äärmiselt ebameeldiv, on ehk hea aeg mõelda sellele, et kas sa tõesti pead selles ruumis viibima?

Ruumi hoidmine tähendab nii vaimselt kui ka füüsiliselt teise inimese jaoks olemas olemist. Kuulajana saame võimaldada rääkimist. Kuulata, olla olemas, ilma mõtlemata, kuidas ma talle vastan või mis järgmiseks küsin või kuidas ma tema probleemi lahendan või kuidas mul endal oli kui nii oli. Inimesed ei taha alati lahendusi (eriti kellegi teise omasid), vaid tahavad esmalt välja rääkida. Kui abi pole palutud, ära mine lahendama ja päästma kedagi või asju enda kontrolli alla võtma.

Kuula mitte vaid kõrvadega, vaid sügavalt südamega. Sügavuti kuulamist teeme argielus sama harva kui sügavalt sisse- ning eriti väljahingamist. Laseme teisel sügavalt välja hingata oma sõnades.

Loome ja hoiame ruumi!