car communication, conversation, self talk-3100981.jpg

Meeskond on juhi emotsioonide peegel

Ühel koolitusel ütles osaleja kuldsed sõnad: “Ole konkreetne selles, mida välja annad ja täielikult avatud sellele, mida vastu võtad.” Ta mõtles selle all sõnalise kommunikatsiooni ning info jagamise oskust, kuid ma laiendan seda ka alloleva näite varal emotsioonide väljendamisele.

Juhi selgus oma sõnumites võib olla küll väga täpne, aga tema kehakeel, tema olek võib inimestele hoopis teisi sõnumeid anda. Teises koolitusgrupis tuli ühe juhiga jutuks, et ta kordab pidevalt oma inimestele, et nad ei pea tegema ületunde ning end tööga üle koormama pere arvelt ning see, et tema seda teeb, ei tähenda, et ta seda meeskonnaliikmetelt ootab. Kuid ta siiski näeb, et inimesed on justkui vaevatud, kuigi nad ei tee ületunde sellisel määral, mis oluliselt neid mõjutada võiks. Kusjuures see juht ei ole erand, selliseid juhte on peaaegu igas grupis.

Too konkreetne juht oli mures, et tema meeskonnaliikmed on stressis ja ta näeb, et see mõjutab ka töö kvaliteeti ning tulemuslikkust. Selsamal koolitusel oli juht korduvalt tõstatanud mure enda läbipõlemise kohta ning tema vaevatud olek kumas läbi tema vapra oleku, naerusuise näo ning südika oleku.

Kui ta pausi ajal minult küsis, et kuidas on võimalik meeskonnas stressiga tegeleda hoolimata sellest, et ta rõhutab alati ja väga selgelt meeskonnale, et nad ei pea ületunde tegema ja osakonnale seatud suured ootused on kõik kenasti tehtavad ka ilma ületundideta.

Kuna olime just mõni aeg tagasi rääkinud sellest, et meeskond on juhi peegel, siis oli mul võimalik talle märku anda, et ehk on probleemi lahendamise alge hoopis temas endas? Kõik see, mida juht oma meeskonnas näeb, on tema enda sees toimuva peegeldus, mida me aga ise ei märka enda sees. Selleks vajamegi peegleid oma vaimse olemuse nägemiseks – selleks on teised inimesed ning juhil tema meeskond.

Kuna juht ise oli läbipõlemise piiril (jällegi, tegu on vaid ühe näitega, kuid selliseid juhte on igas koolitusgrupis!), tema stressitase oli liiga kõrge, tema kehalised sümptomid andsid märku välja elamata emotsioonidest, siis täpselt seda ka tema meeskond peegeldas. Ta ise oli hoidnud tagasi oma juhiga rasket vestlust, et öelda, et koormus on liiga suur ning niimoodi jätkata ei saa. Ta oli vapralt vastu pidanud, pere arvelt. Iga kord kui ülekoormus, delegeerimine jms koolitusel jutuks tuli, oli näha kuidas pisarad ta silmadesse kogunesid.

Koolituse käigus oli näha selle juhi hoiakute muutus, mulle paistis, et ta sai julgust need rasked ülekoormuse teemad on juhiga ette võtta ning ta leidis enda seest mingi sisemise motivatsiooni enda eest seista ja taas oma tööd nautima hakata. Ta mõistis, et temast saab kõik alguse. Mina ei muuda kellegi hoiakuid, aga mulle tundub, et sellest otsekohesest ütlemisest talle, et ehk on asi temas, sai algus mingi hoiakute muutmine tema enda sees.

Me võime juhina öelda mida iganes ja nii täpselt kui võimalik, kuid inimesed saavad kuuenda meelega aru meie tegelikust sisemisest olekust ning tajuvad suurepäraselt ilma sõnadesse panemata, mida juht tunneb ning peegeldavad seda vastu. Selleks on olemas ka teaduslik põhjendus selliste asjade näol nagu peegelneuronid, spindelrakud ning oscillator rakud neile, kes tahavad rohkem juurde uurida.

Minemata neuroteadusesse, siis praktiline väljund on ühene: kui sa juhina ei ole kontaktis enda emotsioonidega või kui isegi oled, aga ei julge neid väljendada inimesele (oma juhile näiteks), kellega seoses need on esile kerkinud, siis annad sa selle kõik edasi oma meeskonnale ning lihtustatult öeldes lihtsalt võimendad iseenda emotsioone järgmistes inimestes, kes on paratamatult nõrgemas ja vastuvõtlikumas positsioonis.

Juhi julgus väljendada oma emotsioone kas oma juhile või professionaalsele partnerile (mentor, coach, terapeut) on ülimalt oluline! Minu missioon on olla juhtidele mentor-terapeudina toeks, et me õpiksime rohkem tegelema iseenda sees toimuvaga. Need muutused, mida näen juhtides toimuvat peale oma emotsionaalse intelligentsuse leidmist ja väljendamist, teevad minu tööst kõige ägedama töö maailmas.

Ehk tulles tagasi mu jutu esimese tsitaadi juurde: “Ole konkreetne selles, mida välja annad ja täielikult avatud sellele, mida vastu võtad”, siis see kehtib ka sellele, mis toimub juhi enda sees. Ole avatud sellele, mis su enda sees üles tuleb ning ka aus selles, mida välja annad, kartmata teiste reaktsioone. Mida ehedamaks me muutume, seda vähem me muretseme selle pärast, mida teised mõtlevad minust. Juhi ehedus ja enda emotsionaalse intelligentsuse arendamine kinnitab kui üle hinnatud on juhtide mõju tulemustele, aga kui tugevalt alahinnatud on juhtide mõju inimestele.