Kes on Sinu meeskond?

Kui mõtled juhi rollis sellele, et kes on sinu meeskond, siis esimesena tuleb pähe alluvate meeskond ja sina kui nende juht või tuleb pähe sinu juhi otsealluvad ja sina sealhulgas?

Kui juht samastab end alloleva spetsialistide meeskonnaga, on väga keeruline välja saada spetsialisti mõttelaadist. Kui juht samastab end juhtide meeskonnaga (isegi siis kui ajaliselt ollakse selle seltskonnaga vähem koos), juhitakse organisatsiooni edasi liikuma, suureneb all oleva meeskonna ühendus organisatsiooniga. Sest juht on “organisatsioon” inimese jaoks ja kui juht ise ei samasta end järgmise või ülejärgmise tasemega, pole meeskonnaliikmel end millegagi siduda.

Siinkohal pole oluline aeg, mida füüsiliselt ühe või teise meeskonnaga tegeled, vaid mentaalne ja emotsionaalne samastumine. Igal juhil on kaks meeskonda – struktuuris allaolev meeskond ja juhtide meeskond. Meeskond nr1 peaks olema juhtmeeskond, kus käiakse meeskond nr2 jaoks väärtust toomas ja sinna uut väärtust viimas.

Kes on juhina Sinu meeskond number 1- kas samastad end spetsialistide meeskonnaga või juhtide meeskonnaga?