face, faces, dialog-3189811.jpg

12 arhetüüpset inimolemust töökeskkonnas

Me näeme ikka just neid asju, mida otsime ja usume olemas olevat. Hea näide on see, kui ametist lahkuv juht annab uuele juhile meeskonnast ülevaate oma vaatenurgast ja tema asubki selle järgi inimesi hindama ja sellele jutule kinnitust otsima. Inimesed aga muutuvad pidevalt siiski uue info ja uute taipamiste toel. Me areneme arhetüüpide pideva täiustamise ja omaks võtmise kaudu. Kui mõistame ühte või teist etappi enda ja teiste praeguses elus, siis aitab see maandada segadusest tingitud konflikte, suurendada vastastikust empaatiat ja nii tõsta kogu meeskonna tulemuslikkust.

Kirjutasin Directoris 12 arhetüüpsest inimolemusest töö kontekstis.