Üleenesekindlad inimesed

Mida teha inimestega, kes on liigselt enesekindlad? Kust läheb piir “liigse” vahel ja mida selliste inimeste sattumine su ellu tähendada võiks? Kuidas juhina toetada inimesi, kes ehk on pisut liiga enesekindlad oma kompetentside osas?