83. Kuidas erineb juhtimine Eestis ja Šveitsis?

Tänase saate külaline on üle 13 aasta Šveitsis elanud Siiri-Mall Musten. Räägime saavutusvajadusest, enesesse vaatamisest, eneseteadlikkust juhtimisest, viisakusest, avatusest ja toksilistest kultuuridest.