63. Tugevused – mis nendega siis ikkagi on?

Tugevuste ja nõrkuste teema saab käsitlust nii värbamisel, arenguvestlustel kui ka tugevusanalüüsidel. Mis siis on tugevused meie nägemuses? Mis on nõrkused ja kuidas saada terviklikuks oma nõrkuste ja tugevustega? Jõuame tõdemuseni, et tavapärane käsitlus tugevustest ja nõrkustest võib piirduda käitumusliku tasemega. Kuid kas see on ainus?