62. Pädevus

Pädevus – teadlikkus, oskused või väärtused? Millal oleme pädevad otsustama iseenda elu üle ja millal võiks seda teha keegi teine (juht, vanem, õpetaja)? Kuidas voorused ja ühiskondlik kokkulepe baasväärtustest loovad pädevuse ehk teadlikkuse?