101. Ausalt rasked vestlused

Iga juht puutub kokku keerukate ja raskete vestlustega – olgu siis lahti lastmine, koondamine vm. Kuidas arendada endas ettevõtja mõttelaadi raskete vestluste pidamisel ja millist aeda juht kujundab – iluaeda või looduskaitse all olevat ürgmetsa?