Minust

Olen toetanud inimeste arengut rohkem kui 15 aastat. Selle aja jooksul olen viinud läbi üle 1000 koolituse ning olnud juhiks u 2000-le spetsialistile ja 60-le juhile.

Hariduselt olen matemaatik ja organisatsioonikäitumise magister. Õpin Holistika Instituudis holistiliseks regressiooniterapeudiks, et tuua juhtimisse terviklikku inimkäsitlust. Annan külalisloenguid juhtimise teemal Tallinna Ülikoolis ja teen koostööd Fontesega ning olen üks asutavatest partneritest Juhi5 algatuses, mille eesmärk on luua uus lähenemine tuleviku juhtide toetamiseks.

Minu visioon on olla osaline Eesti kui parima juhtimiskultuuriga riigi arendamisel, kus juhid suudavad luua ja hoida tasakaalu materiaalse, füüsilise ja vaimse vahel. Ma soovin, et iga juht oleks läbi mõelnud, milline on tema juhtimisjalajälg ehk milline tunne jääb inimestele koostööst temaga ning milline on pärand organisatsioonile. Kõik algab juhi enda suhtest iseendaga.

Kaks bernikat Mounty ja George on minu kaaslased paljudel koolitustel ja aitavad luua inimeste vahel kontakti. Omamoodi on nad sümboliks rahulik olemisele – loomade loomulik olek on pingevaba puhkeolek, et fookust vajavatel hetkedel olla tõelises kohalolus. Need kaks poissi tuletavad seda mulle ja koolitustel osalejatele pidevalt meelde.

Minu MIKS: “Olen õnnelik ja tänulik, et saan anda inimestele võimaluse heita pilku oma tõelisse sügavusse.”

Süsteemsus

Oskan siduda erinevad osad (organisatsioon, juht, meeskond, töötaja, isiksus) tervikuks ja lihtsustada keerulisi kontseptsioone.

Autentsus

Eristun aususe ja avatusega iseendast rääkides. Jään erinevates suhtlusolukordades autentseks, nautides iga inimese isiklikku eripära.

Sügavus

Julgustan inimesi vaatama sügavamale iseendasse. Aitan neil, oma teadmistele ning kogemustele toetudes, leida sobivad tööriistad ja lahendused eesmärkide täitmiseks.